Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Υψηλής Θερμοκρασίας

Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Υψηλής Θερμοκρασίας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

ο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας - ΕΙΧΗΜΥΘ).