Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής

Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εστιάζεται στη βασική έρευνα στους τομείς της Πυρηνικής, Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής, και είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Το ερευνητικό του προσωπικό αποτελείται από 20 ερευνητές και σημαντικό αριθμό από επιστημονικούς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, και καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.