Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών / ΙΥΜ

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών / ΙΥΜ

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

ο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1985 και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων . Αρχικά ανήκε στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης και, από την ίδρυση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 1987, αποτελεί ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.