Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΜΟΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) λειτουργεί η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και φοιτήτριες και ενισχύουν τις δυνητικές επαγγελματικές προοπτικές τους.