Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΚΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μία νέα μονάδα η οποία έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων και γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στου φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος.