Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΜΟΚΕ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου (ΜοΚΕ Ε.Μ.Π.) ιδρύθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Αποστολή της ΜοΚΕ είναι:

Να προωθεί την καλλιέργεια, τη διδασκαλία, τη μελέτη και την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα τη διασύνδεση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων με την οικονομία, την αγορά και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και το κοινωνικό σύνολο,
Να αποτελέσει φυτώριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης από φοιτητές, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς και ερευνητές του ΕΜΠ.