Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί εξέλιξη των Προγραμμάτων ¨Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄και Β΄ φάση, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) . Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013» και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την σταδιοδρομία και την απασχόληση των αποφοίτων και της σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.