Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, προώθηση καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογίας.