Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΚΕ Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Tο Συμβούλιο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. θεσμοθέτησε τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΕΙ Πειραιά (στο εξής ΜΚΕ), ως ανταγωνιστικού φορέα σχεδιασμού και παροχής ολοκληρωμένου κύκλου εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα ζητήματα της Επιχειρηματικότητας, σε συνέργεια με τα Γραφεία Διασύνδεσης / Πρακτικής Άσκησης και την ΔΑΣΤΑ του ΑΕΙ Πειραιά, στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13.