Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΚΕ Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

ΜΟΚΕ Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) είναι μια νέα δομή που στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους φοιτητές. Παρέχει εκπαίδευση, αναπτύσσει δεξιότητες και παρέχει υποστήριξη για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο επιχειρείν και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.