Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, οργανώνεται και εκτελείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.