Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, οργανώνεται και εκτελείται από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.