Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΠΑ)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΠΑ)

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

O πeripatos είναι μία εταιρεία πολιτισμού, που αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα. Μέσα από δράσεις που αφορούν στη διαφύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού, έχει στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στα πολιτιστικά αγαθά και δρώμενα.