Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων-Κατευθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων-Κατευθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία