Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Επιχειρησιακή Έρευνα, Στρατηγική Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων