Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΙ