ΝΕΕ ΟΑΕΔ

Μορφή χρηματοδότησης:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Αποτελεί ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε νέες εταιρίες.