Αρχική > Χρηματοδότηση > Elikonos Jeremie Fund

Elikonos Jeremie Fund

Μορφή χρηματοδότησης:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Elikonos Jeremie Fund δημιουργήθηκε το 2012 και παρέχει χρηματικά κεφάλαια και στήριξη σε εταιρίες. Δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο.