Αρχική > Χρηματοδότηση > Hellenic Entrepreneurship Award

Hellenic Entrepreneurship Award

Μορφή χρηματοδότησης:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρηματίες με έδρα την Ελλάδα να λάβουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση , καθώς και μέρος της συνολικής βράβευσης που ανέρχεται στα 1,25 εκατομμύρια ευρώ , με σκοπό την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους προσπάθειας.