Αρχική > Χρηματοδότηση > I4G Euroconsultants S.A.

I4G Euroconsultants S.A.

Μορφή χρηματοδότησης:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Πρόκειται για μια θερμοκοιτίδα που όμως από το 2003 και μετά επενδύει σημαντικά ποσά σε πολλές εταιρίες που θεωρεί ανταγωνιστικές