Αρχική > Content > Γενική Γραμματεία Επενδύσεων Και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων Και Ανάπτυξης

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.