Αρχική > Content > Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο χημικών – πολυμερών υλικών, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης.