Αρχική > Content > ΕΦΕΠΑΕ

ΕΦΕΠΑΕ

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων.