Αρχική > Content > Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο υποστήριξης του ευρύτερου «οικοσυστήματος» της καινοτομίας, εισάγει το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.