Αρχική > Content > Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περιλαμβάνονται:
1:τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
2:η ραδιοφωνία και η τηλεόραση
3:η διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων