Αρχική > Content > eBusiness Forum

eBusiness Forum

Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Tο E-business Forum είναι ένας διαρκής μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο, με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με αντικείμενο: την παραγωγή θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία, την υποστήριξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.