Αρχική > StartUps > Boardmaps

Boardmaps

Κλάδος:

Το BoardMaps ιδρύθηκε το 2011 από μια ομάδα επιχειρηματιών που έχουν εκτενή πρακτική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα η ομάδα έχει αυξηθεί σε περίπου 50 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης που επικεντρώνονται στην παροχή της καλύτερης δυνατής λύσης διαχείρισης αποφάσεων.
Αποστολή της εταιρίας είναι να καταστήσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων πιο αποτελεσματικούς, αναπτύσσοντας και παρέχοντας λογισμικό που διευκολύνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εταιρική διακυβέρνηση και συνδέει τις αποφάσεις με τη συνεχιζόμενη εκτέλεση των στόχων.