Αρχική > StartUps > Echoleap

Echoleap

Κλάδος:

Το Echoleap είναι μια εταιρία συλλογής κεφαλαίων, συμβάσεων και διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων για την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής διανομής. Με στόχο την παροχή ενός απλού, διαφανούς και εύρωστου οικονομικού οικοσυστήματος για την παραγωγή δημιουργικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.