Αρχική > StartUps > FixGuard

FixGuard

Κλάδος:

Το FixGuard είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους Ιδιοκτήτες Πλοίων, τους Μεσίτες και τους Χειριστές που ασχολούνται με την αγορά ναύλωσης ξηρού φορτίου, να λαμβάνουν γρήγορες και ενημερωμένες αποφάσεις αλλά και να διαπραγματεύονται, όπως υποδηλώνει και το όνομά του.