Αρχική > StartUps > Gaming Brotherhood

Gaming Brotherhood

Κλάδος:

Η εταιρία αποτελείται από νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Εφαρμογών Ιστού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η πλατφόρμα Pericles σχετίζεται αποκλειστικά με crowdfunding. Μέσω του Pericles μπορείτε να δημιουργήσετε καμπάνιες για να συγκεντρώσετε ιδέες, απόψεις, λύσεις σε προβλήματα και πολλά άλλα.
Οι εταιρείες και οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν το Pericles συνδέονται με τους ανθρώπους και ενδυναμώνουν το εμπορικό σήμα τους, απολαμβάνουν τα οφέλη από το μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα και αποκτούν ιδέες από άλλους ανθρώπους.