Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Τεχνολογία
Κλάδος: Λιανεμπόριο
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες