Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Αναψυχή
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Λιανεμπόριο, Χονδρεμπόριο
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Τεχνολογία, Υγεία
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τουρισμός
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υγεία
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες