Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τέχνες
Κλάδος: Υπηρεσίες, Χονδρεμπόριο
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες