Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Τέχνες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τέχνες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υγεία
Κλάδος: Υπηρεσίες
Svf
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Μεταφορές, Τεχνολογία