Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υγεία
Κλάδος: Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τέχνες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υγεία
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Οργανισμοί, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Λιανεμπόριο, Χονδρεμπόριο
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Κατασκευές
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Μεταφορές, Υπηρεσίες
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Οργανισμοί, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τουρισμός
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Τουρισμός
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία