Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Τουρισμός
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας
Κλάδος: Τουρισμός
Κλάδος: Υπηρεσίες, Χονδρεμπόριο
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Τέχνες, Τεχνολογία
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τέχνες
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Κατασκευές, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες