Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Ενέργεια
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Τέχνες
ASN
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Τέχνες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Τεχνολογία, Υγεία
Κλάδος: Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Λιανεμπόριο
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες